Báo cáo tài chính

Thông báo Tài chính số 11

Thông báo Tài chính số 11 Ngày 5/4/2020 chuyển đủ 180/180tr Hoàn thành tài chính dự án số 41 - [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Dự án Nuôi Em chuyển khoản tiền áo ấm, vận chuyển bình lọc nước và Dự án bếp ga công nghiệp – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 05 NĂM HỌC 2022 – 2023

Dự án Nuôi Em chuyển khoản tiền áo ấm, vận chuyển bình lọc nước và Dự án bếp ga công [...]

Xem tiếp

Câu chuyện Tài trợ

Hãy sẻ chia, thấu hiểu​ để yêu thương

Xin trích nguyên văn lời của chị ” Hằng Nguyễn” một chị nuôi đồng hành cùng chúng tớ: “Trước đây [...]

Xem tiếp

Câu chuyện Tài trợ

Người ” Anh nuôi ” đặc biệt của Nuôi Em Tây Nguyên.

Anh Hoang Nguyen vừa tym 1 bài viết ☺️ và câu chuyện từ những năm đầu chật vật 50-88 bé [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 26 NĂM HỌC 2021 – 2022

Dự án Nuôi Em - BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 26 NĂM HỌC 2021 – 2022

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản dự án Sức mạnh 2000 xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 25 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 1,455,040,755đ - Chuyển khoản dự án Sức mạnh 2000 xây trường - BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 25 [...]

Xem tiếp

Nuôi Em Campuchia Nuôi Em Kenya Thông báo Nuôi Em

NUÔI EM WORLD MAP – NUÔI EM KENYA CÒN HƠN 190 MÃ CUỐI CÙNG – NUÔI EM CAMPUCHIA CÒN 95 MÃ CUỐI CÙNG

Làm tạm 1 cái thống kê nhỏ dạng "Bản đồ NE Việt Nam và Thế giới" cho trực quan, còn [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 131,070,000 đ – Chuyển khoản dự án Bếp gas công nghiệp – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 24 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 131,070,000 đ- Chuyển khoản dự án Bếp gas công nghiệp - BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 24 NĂM [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 1,525,614,000đ- Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 10 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 22 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 1,525,614,000đ- Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 10 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 22 NĂM HỌC [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 6,162,378,500đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 9 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 21 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 6,162,378,500đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 9 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 21 NĂM [...]

Xem tiếp