Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 131,070,000 đ – Chuyển khoản dự án Bếp gas công nghiệp – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 24 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 131,070,000 đ- Chuyển khoản dự án Bếp gas công nghiệp - BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 24 NĂM [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 6,162,378,500đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 9 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 21 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 6,162,378,500đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 9 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 21 NĂM [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 8,202,967,500đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 8 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 19 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 8,202,967,500đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 8 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 19 NĂM [...]

Xem tiếp

Câu chuyện

Thu thêm 50.000đ/cháu tiền cơ sở vật chất từ mùa 2019 – 2020, Nuôi Em sẽ xây ngay 3 điểm trường cho các bé thuộc dự án

“Thu thêm 50.000đ/cháu tiền cơ sở vật chất từ mùa 2019 – 2020, Nuôi Em sẽ xây ngay 3 điểm [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính số 24 – Chuyển khoản 350,000,000

PJ42 – Điểm trường Huổi Thanh, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên   Báo cáo tài chính [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 537,000,000 VNĐ Dự án SM2000 xây trường, sửa trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 25 NĂM HỌC 2020 – 2021

Cụ thể, 1. Điểm trường Thẩm Mỹ A, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, Điện Biên: 105,000,000 VNĐ 2. [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 440,000,000 VNĐ Dự án SM2000 xây trường, sửa trường, xây nhà hạnh phúc – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 21 NĂM HỌC 2020 – 2021.

Cụ thể, 1. Cải tạo trường mầm non Tà Chải, huyện Hoàng Su Phìn, Hà Giang: 150,000,000 VNĐ 2. Xây [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 585,280,000 VNĐ Dự án SM2000 xây trường, nhà hạnh phúc, nhà tắm nhà vệ sinh – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 19 NĂM HỌC 2020 – 2021.

Cụ thể, 1. Mầm non Thẩm Mỹ A, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên: 245,000,000 VNĐ [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 660,000,000 đồng XÂY TRƯỜNG tại Điện Biên, Sơn La, Đăk Lăk – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 16 NĂM HỌC 2020 – 2021.

1. Điểm trường Củ Sát, tiểu học Mường Khiên 1, huyện Thuận Châu, Sơn La : 70,000,000 VNĐ 2. Mầm [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 970,000,000 đồng xây trường tại Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 14 NĂM HỌC 2020 – 2021.

1. Tất toán 680,000,000 đồng 3 điểm trường Huổi Lích, Pá Mỳ 3, Vằng Xôn tại Điện Biên 2. Điểm [...]

Xem tiếp