Báo cáo tài chính

Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 4 năm học 2022-2023 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 04 NĂM HỌC 2022 – 2023

Chuyển khoản 9,150,355,600đ (Chín tỷ một trăm năm mươi triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn sáu trăm đồng) - [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 26 NĂM HỌC 2021 – 2022

Dự án Nuôi Em - BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 26 NĂM HỌC 2021 – 2022

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản dự án Sức mạnh 2000 xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 25 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 1,455,040,755đ - Chuyển khoản dự án Sức mạnh 2000 xây trường - BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 25 [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Dự án sức mạnh 2000 xây trường, xây nhà hạnh phúc – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 08 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 429,400,000đ - Dự án sức mạnh 2000 xây trường, xây nhà hạnh phúc - BÁO CÁO TÀI CHÍNH [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Dự án Sức mạnh 2000 chuyển khoản xây cầu, xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 33 NĂM HỌC 2020 – 2021

Chuyển khoản 1,447,000,000 VNĐ - Dự án Sức mạnh 2000 chuyển khoản xây cầu, xây trường - BÁO CÁO TÀI [...]

Xem tiếp