Chuyển khoản 131,070,000 đ – Chuyển khoản dự án Bếp gas công nghiệp – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 24 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 131,070,000 đ- Chuyển khoản dự án Bếp gas công nghiệp – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 24 NĂM HỌC 2021 – 2022.

1. Mường Chà, Điện Biên: 45,120,000đ

2. Mường Nhé, Điện Biên: 26,400,00đ

3. Tủa Chùa, Điện Biên: 27,220,000đ

4. MN Thạch Lam, Cao Bằng: 6,400,000đ

5. TH Thạch Lâm, Cao Bằng: 9,200,000đ

6. Mường Ảng, Điện Biên: 16,730,000đ

Báo cáo tài chính bếp ga công nghiệp

 

Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb

Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv

Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my

Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd

Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK

Báo cáo tài chính số 06: https://bit.ly/3psILuo

Báo cáo tài chính số 07: https://bit.ly/3n4Sllf

Báo cáo tài chính số 08: https://bit.ly/3Gg3Ein

Báo cáo tài chính số 09: https://bit.ly/3I2ONby

Báo cáo tài chính số 10: https://bit.ly/3oaTNTY

Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/3Je94vn

Báo cáo tài chính số 12: https://bit.ly/3LmT77I

Báo cáo tài chính số 13: https://bit.ly/3oLT9N2

Báo cáo tài chính số 14: https://bit.ly/3i4Xpn3

Báo cáo tài chính số 15: https://bit.ly/3LFSa9U

Báo cáo tài chính số 16: https://bit.ly/3L8pZ3T

Báo cáo tài chính số 17: https://bit.ly/3kX3cMF

Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/3sCsVhN

Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/3liv7a4

Báo cáo tài chính số 20: https://bit.ly/3PFVogq

Báo cáo tài chính số 21: https://bit.ly/3aAGgS9

Báo cáo tài chính số 22: https://bit.ly/3vbCghI

Báo cáo tài chính số 23: https://bit.ly/3PHaXUF

Báo cáo tài chính số 24: https://bit.ly/3d7lESB

 

Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 38,002,864,084 VNĐ, trong đó

Xây trường 5,114,034,410 VNĐ,

Nuôi em 31,365,127,150VNĐ

và các Dự án khác 1,523,702,524 VNĐ.

( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).

Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI

Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *