BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 26 NĂM HỌC 2021 – 2022

Cập nhật thay đổi cuối năm Dự án Nuôi Em – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 26 NĂM HỌC 2021 – 2022.
1/ Chuyển khoản tiền NE trường bán trú Krong, Tây nguyên: 52,360,000 đồng
2/ Huyện ĐBĐ gửi lại tiền dư NE 2021-2022: 795,600 đồng
3/ TP Điện Biên Phủ gửi lại tiền dư NE 2021-2022: 2,526,200 đồng
4/ Huyện Mường Nhé gửi lại tiền dư NE 2021-2022: 56,192,100 đồng
——————————————————————————————–
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 39,450,750,939 VNĐ,
trong đó Xây trường 6,394,074,965 VNĐ,
Nuôi em 31,357,973,250VNĐ và các Dự án khác 1,523,702,524 VNĐ. ( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).

Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb

Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv

Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my

Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd
Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK
Báo cáo tài chính số 06: https://bit.ly/3psILuo
Báo cáo tài chính số 07: https://bit.ly/3n4Sllf
Báo cáo tài chính số 08: https://bit.ly/3Gg3Ein
Báo cáo tài chính số 09: https://bit.ly/3I2ONby
Báo cáo tài chính số 10: https://bit.ly/3oaTNTY

Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/3Je94vn

Báo cáo tài chính số 12: https://bit.ly/3LmT77I
Báo cáo tài chính số 13: https://bit.ly/3oLT9N2
Báo cáo tài chính số 14: https://bit.ly/3i4Xpn3

Báo cáo tài chính số 15: https://bit.ly/3LFSa9U

Báo cáo tài chính số 16: https://bit.ly/3L8pZ3T
Báo cáo tài chính số 17: https://bit.ly/3kX3cMF
Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/3sCsVhN
Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/3liv7a4

Báo cáo tài chính số 20: https://bit.ly/3PFVogq

Báo cáo tài chính số 21: https://bit.ly/3aAGgS9

Báo cáo tài chính số 22: https://bit.ly/3vbCghI

Báo cáo tài chính số 23: https://bit.ly/3PHaXUF
Báo cáo tài chính số 24: https://bit.ly/3JyaUbI
Báo cáo tài chính số 25: https://bit.ly/3Ta9Z56

Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI

Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *