Dự án Nuôi Em chuyển khoản tiền áo ấm, vận chuyển bình lọc nước và Dự án bếp ga công nghiệp – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 05 NĂM HỌC 2022 – 2023

Chuyển khoản 1,448,659,214đ (Một tỷ bốn trăm bốn mươi bốn triệu sáu trăm năm mươi chín nghìn hai trăm mười bốn đồng) – Dự án Nuôi Em chuyển khoản tiền áo ấm, vận chuyển bình lọc nước và Dự án bếp ga công nghiệp – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 05 NĂM HỌC 2022 – 2023.
1. Áo ấm cho các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Điện Biên, Tây Nguyên tổng 30.295 áo : 1,313,399,214đ
2. Vận chuyển bình lọc gốm: 34,140,000đ
3. Dự án Bếp ga công nghiệp cho huyện Mường Nhé, Sìn Hồ, Điện Biên Đông, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nậm Pồ: 101,120,000đ
Tổng số tiền đã gửi: 22,596,657,814đ
Nuôi Em: 21,147,998,600đ
Các dự án khác: 1,448,659,214đ

 

Báo cáo tài chính số 01: http://bit.ly/3WdUdaH
Báo cáo tài chính số 02: http://bit.ly/3WQpDEN
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/3KnrNIJ
Báo cáo tài chính số 04: bit.ly/3LKme7O
Tổng hợp báo cáo tài chính 2022 – 2023: http://bit.ly/3j31v2t
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *