Hướng dẫn

Hướng dẫn công ty nhận Nuôi mã nhiều

Lưu ý: Số lượng mã tối thiểu là nuôi 10 bé (tương ứng với 10 mã) Bước 1: Email các [...]

Xem tiếp

Hướng dẫn Nuôi Em Kenya

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN NUÔI EM KENYA

“LOA LOA LOA” Hệ thống chatbot tra cứu thông tin em nuôi tự động dành cho anh chị nuôi Kenya [...]

Xem tiếp

Hướng dẫn

Cách đặt lệnh chuyển khoản tại Ngân hàng VPBank (chỉ có chuyển hàng tháng và hàng quý)

Trong một năm học bé sẽ học trong 9 tháng, tiền mỗi mã NE 1,450,000đ (1,350,000đ tiền ăn 9 tháng [...]

Xem tiếp

Hướng dẫn

Cách đặt lệnh chuyển khoản tại Ngân hàng Viettinbank (chỉ có chuyển hàng tháng và hàng quý)

Trong một năm học bé sẽ học trong 9 tháng, tiền mỗi mã NE 1,450,000đ (1,350,000đ tiền ăn 9 tháng [...]

Xem tiếp

Hướng dẫn

Cách đặt lệnh chuyển khoản tại Ngân hàng Vietcombank (có đủ gửi định kỳ theo tháng, quý, nửa năm)

Trong một năm học bé sẽ học trong 9 tháng, tiền mỗi mã NE 1,450,000đ (1,350,000đ tiền ăn 9 tháng [...]

Xem tiếp

Hướng dẫn

Cách đặt lệnh chuyển khoản tại Ngân hàng VIB bank (có đủ gửi định kỳ theo tháng, quý, nửa năm)

Trong một năm học bé sẽ học trong 9 tháng, tiền mỗi mã NE 1,450,000đ (1,350,000đ tiền ăn 9 tháng [...]

Xem tiếp

Hướng dẫn

Cách đặt lệnh chuyển khoản tại Ngân hàng TP Bank (chỉ có gửi định kỳ hàng tháng)

Trong một năm học bé sẽ học trong 9 tháng, tiền mỗi mã NE 1,450,000đ (1,350,000đ tiền ăn 9 tháng [...]

Xem tiếp

Hướng dẫn

Cách đặt lệnh chuyển khoản tại Ngân hàng MSBbank (chỉ có gửi định kỳ hàng tháng)

Trong một năm học bé sẽ học trong 9 tháng, tiền mỗi mã NE 1,450,000đ (1,350,000đ tiền ăn 9 tháng [...]

Xem tiếp

Hướng dẫn

Cách đặt lệnh chuyển khoản tại Ngân hàng MBbank (có đủ gửi định kỳ theo tháng, quý, nửa năm)

Trong một năm học bé sẽ học trong 9 tháng, tiền mỗi mã NE 1,450,000đ (1,350,000đ tiền ăn 9 tháng [...]

Xem tiếp

Hướng dẫn

Cách đặt lệnh chuyển khoản tại Ngân hàng ACB (có đủ gửi định kỳ theo tháng, quý, nửa năm)

Trong một năm học bé sẽ học trong 9 tháng, tiền mỗi mã NE 1,450,000đ (1,350,000đ tiền ăn 9 tháng [...]

Xem tiếp