Được Học - Đỡ đầu Laptop cũ dành cho sinh viên dân tộc thiểu số

Báo cáo tuần 1 tháng 10 dự án Được Học

NHỮNG CON SỐ “HẠNH PHÚC” Tuần qua, Được Học đã hoạt động chăm chỉ để kết nối được thêm không [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 131,070,000 đ – Chuyển khoản dự án Bếp gas công nghiệp – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 24 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 131,070,000 đ- Chuyển khoản dự án Bếp gas công nghiệp - BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 24 NĂM [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Chuyển khoản 912,351,3500đ- Dự án Nuôi Em chuyển khoản hỗ trợ thầy cô – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 23 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 912,351,3500đ- Dự án Nuôi Em chuyển khoản hỗ trợ thầy cô – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 23 [...]

Xem tiếp

Tài trợ

Dự án được học lại tiếp tục nhận được case máy tính

Dự án được học lại tiếp tục nhận được máy tính case của các anh chị tặng gửi tặng những [...]

Xem tiếp

Câu chuyện

Dự án Được học- đỡ đầu máy tính cho sinh viên bản cao.

Sáng 29/11, dự án Được học- đỡ đầu máy tính cho sinh viên bản cao nghèo đã nhận được 1 [...]

Xem tiếp