Chuyển khoản 1,525,614,000đ- Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 10 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 22 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 1,525,614,000đ- Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 10 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 22 NĂM HỌC 2021 – 2022.
1. Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Lo Ku, khu vực Tây Nguyên: 60,078,000đ
2. PTDT BT TH Lê Văn Tám, khu vực Tây Nguyên: 83,622,000đ
3. Tiểu học và THCS Kon Hà Nừng, khu vực Tây Nguyên: 30,600,000đ
4. Kon Rẫy, khu vực Tây Nguyên: 167,977,000đ
5. THCS Ea Le, Dak Lak: 32,448,000đ
6. Tiểu học Sơn Lang, khu vực Tây Nguyên: 97,580,000đ
7. Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Kon Pne, khu vực Tây Nguyên: 94,214,000đ
8. Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Đăk Smar, khu vực Tây Nguyên: 32,594,000đ
9. Huyện Kon Plong, khu vực Tây Nguyên: 308,091,000đ
10. Trường Hoa Ban, khu vực Tây Nguyên: 95,952,000đ
11. Tiểu học Thạch lâm, Cao Bằng: 104,439,000đ
12. Mầm non Thạch lâm, Cao Bằng: 337,238,000đ
13. Huyện Hà Quảng, Cao Bằng: 80,781,000đ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv
Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my
Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd
Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK
Báo cáo tài chính số 06: https://bit.ly/3psILuo
Báo cáo tài chính số 07: https://bit.ly/3n4Sllf
Báo cáo tài chính số 08: https://bit.ly/3Gg3Ein
Báo cáo tài chính số 09: https://bit.ly/3I2ONby
Báo cáo tài chính số 10: https://bit.ly/3oaTNTY
Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/3Je94vn
Báo cáo tài chính số 12: https://bit.ly/3LmT77I
Báo cáo tài chính số 13: https://bit.ly/3oLT9N2
Báo cáo tài chính số 14: https://bit.ly/3i4Xpn3
Báo cáo tài chính số 15: https://bit.ly/3LFSa9U
Báo cáo tài chính số 16: https://bit.ly/3L8pZ3T
Báo cáo tài chính số 17: https://bit.ly/3kX3cMF
Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/3sCsVhN
Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/3liv7a4
Báo cáo tài chính số 20: https://bit.ly/3PFVogq
Báo cáo tài chính số 21: https://bit.ly/3aAGgS9 
Báo cáo tài chính số 23: https://bit.ly/3PHaXUF
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 36,959,442,734 VNĐ, trong đó
Xây trường 5,114,034,410 VNĐ,
Nuôi em 30,452,775,800VNĐ
và các Dự án khác 1,392,632,524 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *