Chuyển khoản dự án Sức mạnh 2000 xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 25 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 1,455,040,755đ – Chuyển khoản dự án Sức mạnh 2000 xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 25 NĂM HỌC 2021 – 2022.
1. Điểm trường Xa Dung B: 100,000,000đ
2. Điểm trường Na Ngua: 100,000,000đ
3. Điểm trường Háng Lìa A: 100,000,000đ
4. Điểm trường Nậm Pố 1: 75,000,000đ
5. Điểm trường bản Giói: 200,000,000đ
6. Điểm trường bản Yên: 90,000,000đ
7. Điểm trường Pá Mỳ 1: 200,000,000đ
8. Điểm trường Háng Thồ: 168,000,000đ
9. Điểm trường Pá Hợp: 77,012,705đ
10. Điểm trường Xuân Đường: 170,028,050đ
11. Điểm trường Huổi Dên: 45,000,000đ
12. Điểm trường Na Hay: 130,000,000đ

——————————————————————————————————-

Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 39,457,904,839 VNĐ, trong đó
Xây trường 6,569,075,165 VNĐ,
Nuôi em 31,365,127,150VNĐ
và các Dự án khác 1,523,702,524 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).

Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb

Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv

Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my

Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd

Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK

Báo cáo tài chính số 06: https://bit.ly/3psILuo

Báo cáo tài chính số 07: https://bit.ly/3n4Sllf

Báo cáo tài chính số 08: https://bit.ly/3Gg3Ein

Báo cáo tài chính số 09: https://bit.ly/3I2ONby

Báo cáo tài chính số 10: https://bit.ly/3oaTNTY

Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/3Je94vn

Báo cáo tài chính số 12: https://bit.ly/3LmT77I

Báo cáo tài chính số 13: https://bit.ly/3oLT9N2

Báo cáo tài chính số 14: https://bit.ly/3i4Xpn3

Báo cáo tài chính số 15: https://bit.ly/3LFSa9U

Báo cáo tài chính số 16: https://bit.ly/3L8pZ3T

Báo cáo tài chính số 17: https://bit.ly/3kX3cMF

Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/3sCsVhN

Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/3liv7a4

Báo cáo tài chính số 20: https://bit.ly/3PFVogq

Báo cáo tài chính số 21: https://bit.ly/3aAGgS9

Báo cáo tài chính số 22: https://bit.ly/3vbCghI

Báo cáo tài chính số 23: https://bit.ly/3PHaXUF

Báo cáo tài chính số 24: https://bit.ly/3JyaUbI

Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI

Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *