Chuyển khoản 8,202,967,500đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 8 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 19 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 8,202,967,500đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 8 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 19 NĂM HỌC 2021 – 2022
1. Huyện Mường Ảng, Điện Biên: 547,440,800đ
2. Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên: 1,141,971,600đ
3. Huyện Mường Nhé, Điện Biên: 1,200,851,100đ
4. Huyện Nậm Pồ, Điện Biên: 1,967,138,000đ
5. Huyện Mường Chà, Điện Biên: 1,897,421,000đ
6. TP Điện Biên Phủ, Điện Biên: 591,657,800đ
7. Huyện Tủa Chùa, Điện Biên: 625,183,500đ
8. Huyện Điện Biên, Điện Biên: 231,303,700đ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv
Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my
Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd
Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK
Báo cáo tài chính số 06: https://bit.ly/3psILuo
Báo cáo tài chính số 07: https://bit.ly/3n4Sllf
Báo cáo tài chính số 08: https://bit.ly/3Gg3Ein
Báo cáo tài chính số 09: https://bit.ly/3I2ONby
Báo cáo tài chính số 10: https://bit.ly/3oaTNTY
Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/3Je94vn
Báo cáo tài chính số 12: https://bit.ly/3LmT77I
Báo cáo tài chính số 13: https://bit.ly/3oLT9N2
Báo cáo tài chính số 14: https://bit.ly/3i4Xpn3
Báo cáo tài chính số 15: https://bit.ly/3LFSa9U
Báo cáo tài chính số 16: https://bit.ly/3L8pZ3T
Báo cáo tài chính số 17: https://bit.ly/3kX3cMF
Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/3sCsVhN
Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/3liv7a4
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 28,372,342,234 VNĐ, trong đó
Xây trường 4,214,926,410 VNĐ,
Nuôi em 22,764,783,300 VNĐ
và các Dự án khác 1,392,632,524 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *