Chuyển khoản 585,280,000 VNĐ Dự án SM2000 xây trường, nhà hạnh phúc, nhà tắm nhà vệ sinh – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 19 NĂM HỌC 2020 – 2021.

Cụ thể,
1. Mầm non Thẩm Mỹ A, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên: 245,000,000 VNĐ
2. Nhà tắm, nhà vệ sinh cho bán trú ở TH Cư MLan, Ea Súp, Đăk Lăk : 80,000,000 VNĐ
3. Điểm Ngải Thầu 2, MN Nà Bùng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên: 95,280,000 VNĐ
4. Điểm Húi To, MN Chung Chải, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên: 125,000,000 VNĐ
5. Nhà hạnh phúc em Lý A Cở, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên: 40,000,000 VNĐ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR
Báo cáo tài chính số 13: http://bit.ly/3bhdl1D
Báo cáo tài chính số 14: http://bit.ly/30vzynN
Báo cáo tài chính số 15: http://bit.ly/3rPBWS2
Báo cáo tài chính số 16: http://bit.ly/3rVhVtF
Báo cáo tài chính số 17: http://bit.ly/38W2hXl
Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/3vYOEk7
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 14,100,246,500 VNĐ, trong đó
Xây trường 5,040,280,000 VNĐ,
Nuôi em 8,196,979,500 VNĐ
và các Dự án khác 862,987,000 VNĐ.
(chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia).
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *