Chuyển khoản 660,000,000 đồng XÂY TRƯỜNG tại Điện Biên, Sơn La, Đăk Lăk – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 16 NĂM HỌC 2020 – 2021.

1. Điểm trường Củ Sát, tiểu học Mường Khiên 1, huyện Thuận Châu, Sơn La : 70,000,000 VNĐ
2. Mầm non Thiên Nga, huyện Ea Súp, Dăk Lăk: 10,000,000 VNĐ
3. Mầm non Keo Lôm, bản Trung Sua, huyện Điện Biên Đông, Điện Biên: 90,000,000 VNĐ
4. Tất toán 5 điểm trường tại Điện Biên: 490,000,000 VNĐ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR
Báo cáo tài chính số 13: http://bit.ly/3bhdl1D
Báo cáo tài chính số 14: http://bit.ly/30vzynN
Báo cáo tài chính số 15: http://bit.ly/3rPBWS2

Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 12,037,847,500 VNĐ trong đó tiền xây trường 3,159,000,000 VNĐ,
Nuôi em 8,015,860,500 VNĐ
và các Dự án khác 862,987,000 VNĐ.
(chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia).

Chi tiết xem tại: http://bit.ly/30UdxyQ
Chi tiết dự án: sucmanh200.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *