Chuyển khoản 440,000,000 VNĐ Dự án SM2000 xây trường, sửa trường, xây nhà hạnh phúc – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 21 NĂM HỌC 2020 – 2021.

Cụ thể,
1. Cải tạo trường mầm non Tà Chải, huyện Hoàng Su Phìn, Hà Giang: 150,000,000 VNĐ
2. Xây mới điểm trường Nậm Tiến 1, huyện Mường Tè, lai châu: 100,000,00 VNĐ
3. Nhà Hạnh phúc cho em Hồ Văn Trường, tỉnh Quảng Ngãi: 56,000,000 VNĐ
4. Nhà Hạnh phúc cho em Hồ Ngọc Hân, tỉnh Quảng Ngãi: 28,000,000 VNĐ
5. Nhà Hạnh phúc cho em Thào Thị Dinh, tỉnh Yên Bái: 56,000,000 VNĐ
6. Điểm trường Mầm non thôn Nà Niệc, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn: 50,000,000 VNĐ

Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR
Báo cáo tài chính số 13: http://bit.ly/3bhdl1D
Báo cáo tài chính số 14: http://bit.ly/30vzynN
Báo cáo tài chính số 15: http://bit.ly/3rPBWS2
Báo cáo tài chính số 16: http://bit.ly/3rVhVtF
Báo cáo tài chính số 17: http://bit.ly/38W2hXl
Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/3vYOEk7
Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/3s5hxHX
Báo cáo tài chính số 20: https://bit.ly/3gHEvTy

Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 15,290,686,500 VNĐ, trong đó
Xây trường 6,230,720,000 VNĐ,
Nuôi em 8,196,979,500 VNĐ
và các Dự án khác 862,987,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *