Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 4 năm học 2022-2023 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 04 NĂM HỌC 2022 – 2023

Chuyển khoản 9,150,355,600đ (Chín tỷ một trăm năm mươi triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn sáu trăm đồng) – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 4 năm học 2022-2023 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 04 NĂM HỌC 2022 – 2023.
1. Huyện Mường Nhé, Điện Biên: 979,305,400đ
2. Huyện Tủa Chùa, Điện Biên: 900,304,700đ
3. Huyện Bát Xát, Lào Caii: 1,236,682,500đ
4. Huyện Văn Yên, Yên Bái: 55,131,000đ
5. Huyện Trấn Yên, Yên Bái: 111,622,000đ
6. Huyện Bảo Thắng, Lào Cai: 376,380,000đ
7. Huyện Si Ma Cai, Lào Cai: 179,630,500đ
8. Huyện Mường Tè, Lai Châu: 202,787,900đ
9. Huyện Tân Uyên, Lai Châu: 191,943,600đ
10. Huyện Bảo Lạc, Lào Cai: 44,030,000đ
11. Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng: 1,419,600,300đ
12. Huyện Hà Quảng, Cao Bằng: 61,625,000đ
13. Huyện Bắc Hà, Lào Cai: 346,404,500đ
14. Trường Ea Le, Tây Nguyên: 92,338,000đ
15. Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên: 714,351,900đ
16. Huyện Nậm Pồ, Điện Biên: 1,254,634,000đ
17. Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên: 911,291,800đ
18. Huyện Thạch An, Cao Bằng: 72,292,500đ
Tổng số tiền đã gửi của Nuôi Em: 21,147,998,600đ
Báo cáo tài chính số 01: http://bit.ly/3WdUdaH
Báo cáo tài chính số 02: http://bit.ly/3WQpDEN
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/3KnrNIJ
Tổng hợp báo cáo tài chính 2022 – 2023: http://bit.ly/3j31v2t
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *