Dự án sức mạnh 2000 xây trường, xây nhà hạnh phúc – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 08 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 429,400,000đ – Dự án sức mạnh 2000 xây trường, xây nhà hạnh phúc – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 08 NĂM HỌC 2021 – 2022.
1. Điểm trường 7, tỉnh Kon Tum: 192,500,000đ
2. PTDTBT & THCS Đăk Smar, tỉnh Lai: 236,900,000đ

—————————————————————————————————–

Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 9,164,963,600VNĐ, trong đó
Xây trường 2,184,579,000 VNĐ,
Nuôi em 5,943,514,600 VNĐ
và các Dự án khác 1,036,870,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).

Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb

Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv

Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my

Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd

Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK

Báo cáo tài chính số 06: https://bit.ly/3psILuo

Báo cáo tài chính số 07: https://bit.ly/3n4Sllf

Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI

Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *