Dự án Sức mạnh 2000 chuyển khoản xây cầu, xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 33 NĂM HỌC 2020 – 2021

Chuyển khoản 1,447,000,000 VNĐ – Dự án Sức mạnh 2000 chuyển khoản xây cầu, xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 33 NĂM HỌC 2020 – 2021.
Cụ thể,
1. Điểm trường Háng Sua, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên: 175,000,000 VNĐ
2. Cầu Phiaa Rôm, huyện Bình Lâm, tỉnh Tuyên Quang: 126,000,000 VNĐ
3. Tất toán 8 điểm trường tại Điện Biên lô 12/2020: 759,000,000 VNĐ
4. Tám điểm trường tại Điện Biên lô tháng 5/2021: 387,000,000 VNĐ
——————————————————————————————————-
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 26,623,234,000VNĐ, trong đó
Sức mạnh 2000: 10,268,699,500 VNĐ,
Nuôi em: 15,368,907,500 VNĐ
và các Dự án khác 985,627,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).

Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz

Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw

Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS

Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT

Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R

Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j

Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU

Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr

Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC

Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr

Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI

Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR

Báo cáo tài chính số 13: http://bit.ly/3bhdl1D

Báo cáo tài chính số 14: http://bit.ly/30vzynN

Báo cáo tài chính số 15: http://bit.ly/3rPBWS2

Báo cáo tài chính số 16: http://bit.ly/3rVhVtF

Báo cáo tài chính số 17: http://bit.ly/38W2hXl

Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/3vYOEk7

Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/3s5hxHX

Báo cáo tài chính số 20: https://bit.ly/3gHEvTy

Báo cáo tài chính số 21: https://bit.ly/3aSx08L

Báo cáo tài chính số 22: https://bit.ly/3tjkXaZ

Báo cáo tài chính số 23: https://bit.ly/3hmu8VB

Báo cáo tài chính số 24: https://bit.ly/3y37Eil

Báo cáo tài chính số 25: https://bit.ly/3eOgrNo

Báo cáo tài chính số 26: https://bit.ly/3fEzquA

Báo cáo tài chính số 27: https://bit.ly/3wMLqjf

Báo cáo tài chính số 28: https://bit.ly/2Ss1bha

Báo cáo tài chính số 29: https://bit.ly/3hLdqOr

Báo cáo tài chính số 30: https://bit.ly/2UNpRBk

Báo cáo tài chính số 31: https://bit.ly/3ktAkg8

Báo cáo tài chính số 32: https://bit.ly/3g5uVJk
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *