Chuyển khoản 1,391,016,500đ – Dự án sức mạnh 2000 xây trường, xây nhà hạnh phúc – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 07 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 1,391,016,500đ – Dự án sức mạnh 2000 xây trường, xây nhà hạnh phúc – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 07 NĂM HỌC 2021 – 2022.
1. Điểm trường tiểu học Vang Hồ, Mường Nhé, Điện Biên: 160,000,000đ
2. Điểm trường mầm non thôn Bản Lịch, Tủa Chùa, Điện Biên: 210,000,000đ
3. Điểm trường PTDTBT & THCS Nậm Ban, Hà Giang: 350,000,000đ
4. Lô 4 điểm trường ở Tủa Chùa và Điện Biên Đông: 656,000,000đ
5. Tiền tôn 15,016,500đ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv
Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my
Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd
Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK
Báo cáo tài chính số 06: https://bit.ly/3psILuo
Báo cáo tài chính số 07: https://bit.ly/3n4Sllf
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 8,735,563,600VNĐ, trong đó
Xây trường 1,755,179,000 VNĐ,
Nuôi em 5,943,514,600 VNĐ
và các Dự án khác 1,036,870,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *