Báo cáo tài chính số 18 – Chuyển 680 triêu cho 5 điểm trường Nộc Cốc 1, Huổi Chá, Nậm Nhừ Con 2, Nậm Khum, Nậm Chua 1 ở hai huyện Nậm Pồ và Mường Nhé

Báo cáo tài chính số 18 – Chuyển 680 triêu cho 5 điểm trường Nộc Cốc 1, Huổi Chá, Nậm Nhừ Con 2, Nậm Khum, Nậm Chua 1 ở hai huyện Nậm Pồ và Mường Nhé

 

Báo cáo tài chính số 1: https://bit.ly/33kwNER
Báo cáo tài chính số 2: https://bit.ly/34fjWVJ
Báo cáo tài chính số 3: https://bit.ly/2XIu7zi
Báo cáo tài chính số 4: https://bit.ly/2OdB9s
Báo cáo tài chính số 5: https://bit.ly/2ZDklQ
Báo cáo tài chính số 6: https://bit.ly/36c7NS5
Báo cáo tài chính số 7: http://bit.ly/32FNBHE
Báo cáo tài chính số 8: http://bit.ly/3999bGV
Báo cáo tài chính số 9: http://bit.ly/3ag8tYA
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/39IxF9Y
Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/2Vpk1TB
Báo cáo tài chính số 12: https://bit.ly/2XiKHYE
Báo cáo tài chính số 13: https://bit.ly/2zHlxJj
Báo cáo tài chính số 14: https://bit.ly/30NAzJg
Báo cáo tài chính số 15: https://bit.ly/3hE7uWH
Báo cáo tài chính số 16: https://bit.ly/2ZhLhp0
Báo cáo tài chính số 17: https://bit.ly/2BJJa4R

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *