Báo cáo tài chính

Xây trường tại Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 14 NĂM HỌC 2020 – 2021

Chuyển khoản 970,000,000 đồng xây trường tại Điện Biên - BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 14 NĂM HỌC 2020 – [...]

Xem tiếp

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính số 18 – Chuyển 680 triêu cho 5 điểm trường Nộc Cốc 1, Huổi Chá, Nậm Nhừ Con 2, Nậm Khum, Nậm Chua 1 ở hai huyện Nậm Pồ và Mường Nhé

Báo cáo tài chính số 18 - Chuyển 680 triêu cho 5 điểm trường Nộc Cốc 1, Huổi Chá, Nậm [...]

Xem tiếp