XÂY TRƯỜNG tại Điện Biên, Sơn La, Đăk Lăk – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 16 NĂM HỌC 2020 – 2021.

Chuyển khoản 660,000,000 đồng XÂY TRƯỜNG tại Điện Biên, Sơn La, Đăk Lăk – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 16 NĂM HỌC 2020 – 2021.
1. Điểm trường Củ Sát, tiểu học Mường Khiên 1, huyện Thuận Châu, Sơn La : 70,000,000 VNĐ
2. Mầm non Thiên Nga, huyện Ea Súp, Dăk Lăk: 10,000,000 VNĐ
3. Mầm non Keo Lôm, bản Trung Sua, huyện Điện Biên Đông, Điện Biên: 90,000,000 VNĐ
4. Tất toán 5 điểm trường tại Điện Biên: 490,000,000 VNĐ
——————————————————————————————————————————————————-
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 12,037,847,500 VNĐ trong đó tiền xây trường 3,159,000,000 VNĐ,
Nuôi em 8,015,860,500 VNĐ
và các Dự án khác 862,987,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR
Báo cáo tài chính số 13: http://bit.ly/3bhdl1D
Báo cáo tài chính số 14: http://bit.ly/30vzynN
Báo cáo tài chính số 15: http://bit.ly/3rPBWS2
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/30UdxyQ
Chi tiết dự án: sucmanh200.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *