Việc Tử Tế lần 2 với 2 dự án trong đó có Sức Mạnh 2000.

Ánh sáng sân khấu, 2000 toả sáng e nhá :)))
Sau 2 năm lên Việc Tử Tế lần 2 với 2 dự án trong đó có Sức Mạnh 2000.
2000 đồng xây trường nè.
Quyển sổ “hịn” mà mình mới được tặng nè.
Món quà nho nhỏ.
Xin chào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *