Nuôi em tại Cao Bằng đợt 2 và TH Cư MLan Đăk Lăk – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 18 NĂM HỌC 2020 – 2021

Chuyển khoản 181,119,000 VNĐ Nuôi em tại Cao Bằng đợt 2 và TH Cư MLan Đăk Lăk – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 18 NĂM HỌC 2020 – 2021.
Cụ thể
Mầm non Thach Lâm, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng: 78,369,000 VNĐ
Tiểu học Cư MLan, huyện Ea Súp, Đăk Lăk: 102,750,000 VNĐ
——————————————————————————————————-
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 13,514,966,500 VNĐ, trong đó
Xây trường 4,455,000,000 VNĐ,
Nuôi em 8,196,979,500 VNĐ
và các Dự án khác 862,987,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS

Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j

Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR
Báo cáo tài chính số 13: http://bit.ly/3bhdl1D
Báo cáo tài chính số 14: http://bit.ly/30vzynN
Báo cáo tài chính số 15: http://bit.ly/3rPBWS2
Báo cáo tài chính số 16: http://bit.ly/3rVhVtF
Báo cáo tài chính số 17: http://bit.ly/38W2hXl
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *