Thứ 7 này lại nghiêm túc trò chuyện với 1 em người dân tộc về công việc tại team Nuôi Em sau khi tốt nghiệp.

Thứ 7 này lại nghiêm túc trò chuyện với 1 em người dân tộc về công việc tại team Nuôi Em sau khi tốt nghiệp. Tư duy lấy người dân tộc làm dự án giúp người dân tộc có toẹt không cơ chứ ??. Mình sẽ tập trung vào 3 đối tượng ưu tiên khi tuyển vào team Nuôi Em core team: các bạn KT, các bạn tự kỉ, và các bạn người dân tộc ?, mình hoàn toàn có thể tập huấn cho các bạn ấy kinh doanh, tự nuôi sống bản thân nữa cơ ❤.
20 năm nữa, gặp được các em dự án Nuôi Em bây giờ, lo công việc cho các em í, giúp đỡ những người yếu thế khác nghĩ thấy đã thấy sướng : )). Tập huấn rồi định hướng cho các em í vào các Doanh nghiệp xã hội, Các Tổ chức phi chính phủ, các bệnh viện cần những người hoạt động trong ngành hoạt động xã hội.
Các bạn trong dự án đang tổ chức sinh nhật.
Cuối năm, tại ngày hội tình nguyện Quốc Gia, mình đã trình kế hoạch tổ chức 1 khu triển lãm + giới thiệu việc làm về xã hội cho những người quan tâm và đam mê các hoạt động xã hội ❤ Đó là 1 trong những Key Point điểm mới đột phá trong năm nay mình làm khi làm tại TW Đoàn và Trung Tâm Tình nguyện Quốc Gia.
Các bạn trẻ cần phải biết CÁC BẠN HOÀN TOÀN GIỮ NGUYÊN ĐƯỢC ĐAM MÊ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI bởi vì trong xã hội CÓ RẤT NHIỀU CƠ HỘI làm việc về mảng này, mà các bạn chưa hề biết, đã vội vã đi theo lối mòn, từ bỏ đam mê vì đồng tiền và “sự nghiệp” chỉ vì THIẾU THÔNG TIN.
Nhưng mà làm được trong tầm tay, thế mới toẹt ❤

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *