Tất toán tiền Nuôi em năm học 2020 – 2021 tại Điện Biên, Cao Bằng và Đăk Lăk – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 29 NĂM HỌC 2020 – 2021

Chuyển khoản 3,407,920,000 VNĐ – Tất toán tiền Nuôi em năm học 2020 – 2021 tại Điện Biên, Cao Bằng và Đăk Lăk – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 29 NĂM HỌC 2020 – 2021.
Cụ thể,
1. Huyện Nậm Pồ, Điện Biên: 876,265,000 VNĐ
2. Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên: 466,925,400 VNĐ
3. Huyện Mường Chà, Điện Biên: 475,767,100 VNĐ
4. Huyện Mường Nhé, Điện Biên: 1,148,112,000 VNĐ
5. Tiểu học Cư MLan, EaSup, Dăk Lăk: 69,902,000 VNĐ
6. Tiểu học Thạch Lâm, Cao Bằng: 370,948,500 VNĐ
——————————————————————————————————-
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 23,634,156,500VNĐ, trong đó
Sức mạnh 2000: 7,978,662,000 VNĐ,
Nuôi em: 14,707,307,500 VNĐ
và các Dự án khác 948,187,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia )
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR
Báo cáo tài chính số 13: http://bit.ly/3bhdl1D
Báo cáo tài chính số 14: http://bit.ly/30vzynN
Báo cáo tài chính số 15: http://bit.ly/3rPBWS2
Báo cáo tài chính số 16: http://bit.ly/3rVhVtF
Báo cáo tài chính số 17: http://bit.ly/38W2hXl
Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/3vYOEk7
Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/3s5hxHX
Báo cáo tài chính số 20: https://bit.ly/3gHEvTy
Báo cáo tài chính số 21: https://bit.ly/3aSx08L
Báo cáo tài chính số 22: https://bit.ly/3tjkXaZ
Báo cáo tài chính số 23: https://bit.ly/3hmu8VB
Báo cáo tài chính số 24: https://bit.ly/3y37Eil
Báo cáo tài chính số 25: https://bit.ly/3eOgrNo
Báo cáo tài chính số 26: https://bit.ly/3fEzquA
Báo cáo tài chính số 27: https://bit.ly/3wMLqjf
Báo cáo tài chính số 28: https://bit.ly/2Ss1bha
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *