Hỗ trợ thầy cô Dự án Nuôi Em năm học 2020 – 2021 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 30 NĂM HỌC 2020 – 2021

Chuyển khoản 661,600,000 VNĐ – Hỗ trợ thầy cô Dự án Nuôi Em năm học 2020 – 2021 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 30 NĂM HỌC 2020 – 2021.
Cụ thể,
1. Huyện Nậm Pồ, Điện Biên: 188,100,000 VNĐ
2. Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên: 101,400,000 VNĐ
3. Huyện Mường Chà, Điện Biên: 211,150,000 VNĐ
4. Huyện Mường Nhé, Điện Biên: 152,550,000 VNĐ
5. Tiểu học Cư MLan, EaSup, Dăk Lăk: 8,400,000 VNĐ
——————————————————————————————————
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 24,295,756,500VNĐ, trong đó
Sức mạnh 2000: 7,978,662,000 VNĐ,
Nuôi em: 15,368,907,500 VNĐ
và các Dự án khác 948,187,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR
Báo cáo tài chính số 13: http://bit.ly/3bhdl1D
Báo cáo tài chính số 14: http://bit.ly/30vzynN
Báo cáo tài chính số 15: http://bit.ly/3rPBWS2
Báo cáo tài chính số 16: http://bit.ly/3rVhVtF
Báo cáo tài chính số 17: http://bit.ly/38W2hXl
Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/3vYOEk7
Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/3s5hxHX
Báo cáo tài chính số 20: https://bit.ly/3gHEvTy
Báo cáo tài chính số 21: https://bit.ly/3aSx08L
Báo cáo tài chính số 22: https://bit.ly/3tjkXaZ
Báo cáo tài chính số 23: https://bit.ly/3hmu8VB
Báo cáo tài chính số 24: https://bit.ly/3y37Eil
Báo cáo tài chính số 25: https://bit.ly/3eOgrNo
Báo cáo tài chính số 26: https://bit.ly/3fEzquA
Báo cáo tài chính số 27: https://bit.ly/3wMLqjf
Báo cáo tài chính số 28: https://bit.ly/2Ss1bha
Báo cáo tài chính số 29: https://bit.ly/3hLdqOr
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *