[TÀI CHÍNH NUÔI EM] TỔNG KẾT 6

[TÀI CHÍNH NUÔI EM] TỔNG KẾT 6
Tiền xây trường Huổi Khon 2 và điểm Huổi Lếch, huyện Mường Nhé (Theo công văn Số 997/CV-TĐTN tỉnh đoàn Điện Biên ngày 9/12/2019)
Báo cáo tài chính lần 1: https://bit.ly/33kwNER
Báo cáo tài chính lần 2: https://bit.ly/34fjWVJ
Báo cáo tài chính lần 3: https://bit.ly/2XIu7zi
Báo cáo tài chính lần 4: https://bit.ly/2OdB9sM
Báo cáo tài chính lần 5: https://bit.ly/2ZDklQ9
Biên lai chuyển tiền.
Biên lai chuyển tiền.
Biên lai chuyển tiền.
Biên lai chuyển tiền.
Văn bản của BCH Đoàn tỉnh Điện Biên.
Văn bản của BCH Đoàn tỉnh Điện Biên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *