Ngày 9/1 và 10/1: Gửi hơn 1,9 tỉ lên 3 huyện

Cụ thể:
Tiền ăn tới hết tháng 1 cho Mường Nhé, Nậm Pồ
Tiền xây trường Nậm Đích 2
Tiền hỗ trợ thầy cô năm 2018-2019 của cả 3 huyện
Rút từ VCB đem qua Vpbank gửi, tiết kiệm dc gần triệu tiền phí.
Rút TK VCB 1,7 tỉ và 14,500,000đ
Rút sổ Tiết kiệm 3695603 613 triệu, gửi 13 triệu vào tiền hỗ trợ đi lại cán sự ( như đã xin phép anh chị nuôi )
Sau đó gửi đủ 1,9 tỉ và 43,000,000đ
Số dư: 371,500,000 gửi lại vào 1 sổ tiết kiệm TV3911708
Cụ thể:
311/CV-PGDĐT Nậm Pồ 2/5/2019 Chuyển tiền hỗ trợ thầy cô năm học 2018-2019 huyện Nậm Pồ 163,450,000
240/CV-PGDĐT Mường Nhé 23/04/2019 Chuyển tiền hỗ trợ thầy cô năm học 2018-2019 huyện Mường Nhé 121,050,000
162/Ttr-PGDĐT Điện Biên Đông 11/4/2019 Chuyển tiền hỗ trợ thầy cô năm học 2018-2019 huyện Điện Biên Đông 98,500,000
32/VC-PGDĐT Nậm Pồ 9/1/2019 Tiền ăn dự án Nuôi Em Tháng 12-1 huyện Nậm Pồ 930,000,000
20/CV-PGDĐT Mường Nhé 07/01/2020 Tiền ăn dự án Nuôi Em tháng 12-1 huyện Mường Nhé 500,000,000
11154/CV-PGDĐT Nậm Pồ 04/12/2019 Tất toán tiền xây trường bản Nậm Đích 2 130,000,000
Tiền hỗ trợ thầy cô ĐIện Biên Đông: 98,500,000
19/CV-PGDĐT Điện Biên Đông 10/01/2020 Tiền ăn dự án Nuôi Em tháng 12-1 huyện Mường Nhé 516,120,000
Ngoài ra, dự án có ck thêm
**MBVCB323988799.tat toan tien ao am Dien Bien lan 2 hop dong so 02.CT tu 0711000280294 HOANG HOA TRUNG toi 0691000405288 VU THI THIN.**
**IBVCB.MBVCB323990725.thanh toan bo nang luong gio mat troi vov2 tai tro tai Nam Pan 3.CT tu 0711000280294 HOANG HOA TRUNG toi 11020584580014 LE VU CUONG KY THUONG VN (TECHCOMBANK)**


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *