Chuyển khoản 912,351,3500đ- Dự án Nuôi Em chuyển khoản hỗ trợ thầy cô – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 23 NĂM HỌC 2021 – 2022

Chuyển khoản 912,351,3500đ- Dự án Nuôi Em chuyển khoản hỗ trợ thầy cô – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 23 NĂM HỌC 2021 – 2022.
1. Tiểu học và THCS Kon Hà Nừng, khu vực Tây Nguyên: 1,050,000đ
2. Kon Rẫy, khu vực Tây Nguyên: 7,500,000đ
5. THCS Ea Le, Dak Lak: 1,800,000đ
3. Tiểu học Sơn Lang, khu vực Tây Nguyên: 3,000,000đ
4. Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Đăk Smar, khu vực Tây Nguyên: 900,000,00đ
6. Huyện Kon Plong, khu vực Tây Nguyên: 12,250,000đ
7. Trường Hoa Ban, khu vực Tây Nguyên: 3,000,000đ
8. Tiểu học Thạch lâm, Cao Bằng: 7,600,000đ
9. Huyện Mường Nhé, Điện Biên: 168,750,000đ
10. TP Điện Biên Phủ, : 39,950,000đ
11. Huyện Điện Biên Đông, : 126,850,000đ
12. Huyện Mường Ảng, : 19,500,000đ
13. Huyện Điện Biên, : 12,600,000đ
14. Huyện Mường Chà, : 256,950,000đ
15. Huyện Nậm Pồ, : 189,450,000đ
16. Huyện Tủa Chùa: 61,201,350đ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv
Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my
Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd
Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK
Báo cáo tài chính số 06: https://bit.ly/3psILuo
Báo cáo tài chính số 07: https://bit.ly/3n4Sllf
Báo cáo tài chính số 08: https://bit.ly/3Gg3Ein
Báo cáo tài chính số 09: https://bit.ly/3I2ONby
Báo cáo tài chính số 10: https://bit.ly/3oaTNTY
Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/3Je94vn
Báo cáo tài chính số 12: https://bit.ly/3LmT77I
Báo cáo tài chính số 13: https://bit.ly/3oLT9N2
Báo cáo tài chính số 14: https://bit.ly/3i4Xpn3
Báo cáo tài chính số 15: https://bit.ly/3LFSa9U
Báo cáo tài chính số 16: https://bit.ly/3L8pZ3T
Báo cáo tài chính số 17: https://bit.ly/3kX3cMF
Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/3sCsVhN
Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/3liv7a4
Báo cáo tài chính số 20: https://bit.ly/3PFVogq
Báo cáo tài chính số 21: https://bit.ly/3aAGgS9
Báo cáo tài chính số 22: https://bit.ly/3vbCghI
Báo cáo tài chính số 23: https://bit.ly/3PHaXUF
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 37,871,794,084 VNĐ, trong đó
Xây trường 5,114,034,410 VNĐ,
Nuôi em 31,365,127,150VNĐ
và các Dự án khác 1,392,632,524 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *