RA MẮT TRONG TUẦN NÀY! KÊNH LIÊN LẠC TRỰC TIẾP GIỮA CÁC THẦY CÔ GÍAO CẮM BẢN VÀ CÁC ANH CHỊ NUÔI EM

RA MẮT TRONG TUẦN NÀY!
KÊNH LIÊN LẠC TRỰC TIẾP GIỮA CÁC THẦY CÔ GÍAO CẮM BẢN VÀ CÁC ANH CHỊ NUÔI EM
Đó là thêm một nỗ lực nhằm CÔNG KHAI, MINH BẠCH và KẾT NỐI giữa các em – anh chị nuôi – thông qua thầy cô, công nghệ.
Group là phương thức được lựa chọn.
Mỗi bản sẽ có 1-2 thầy cô được mời vào nhóm và cập nhật thông tin cho dự án ảnh, video, tối thiểu là 01 tháng/lần, tối đa có thể 01 tuần/lần.

Kênh tương tác trực tiếp của dự án.
Hướng dẫn thầy cô và anh chị nuôi.
Danh sách huyện Nậm Pồ.
Danh sách huyện Mường Nhé.
Danh sách huyện Điện Biên Đông.
Mỗi group sẽ là 01 XÃ – Tương ứng 1-10 bản ( 1-20 điểm trường)
Giải đáp thắc mắc trực tiếp với các anh chị nuôi.
? Anh chị chờ cùng mã em nuôi của mình nha ?.
Quan trọng nhất các em ĐÃ ĐƯỢC ĂN, thủ tục mình tính sau các anh chị nhỉ ?.
Phụ trách: No Aki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *