Nuôi Em góp phần bảo tồn văn hoá

Yêu cầu ngày chụp ảnh ăn trưa mỗi tháng là ngày mặc áo dân tộc
Tìm các e khó khăn k có tiền làm áo dân tộc tặng vải dân tộc cho mẹ các e tự thêu may. Cương quyết không tặng quần áo cũ đồng hoá bản sắc dân tộc!!!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *