Nuôi cơm 170 em Nhà nội trú tiểu học Cư Mlan

Những bữa cơm đầu tiên
Những giấc ngủ đầu tiên tại ngôi nhà chung mới
Cứu 70 em nhỏ không bỏ học ? khác hẳn chỉ là cải tạo cơ sở học tập
Nuôi Em Đăk Lăk ( Điều hành dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung vào Nam công tác mỗi tháng 15-20 ngày nên quyết định đi khắp Tây Nguyên và mở rộng Nuôi Em hi hi ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *