Đọc sách – một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái Nuôi Em.

Đọc sách – một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái Nuôi Em – Xây trường – Nước sạch – Đọc sách – Điện xanh: Được Dạy – Tiêu thụ nông sản cho bà con: Đi ra từ bản – Dũng sĩ Bạt – Máy tính laptop cũ cho sv dân tộc: Được Học.
Hình ảnh các em ngồi chăm chú đọc sách.
Hình ảnh các em ngồi chăm chú đọc sách.
Sách tặng các em Nuôi.
Sách tặng các em Nuôi.
Gần 500 bản chúng tôi đang nuôi cơm sẽ là thuốc thử cho sự vươn lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *