MỞ THÊM MÃ NE cho: 109 bé cuối cùng trong năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo Dục Nậm Pồ

MỞ THÊM MÃ NE cho: 109 bé cuối cùng trong năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo Dục Nậm Pồ vừa gửi công văn “kêu cứu” giúp nốt.
Thôi thì chốt sổ ạ! Vì các con còn đang ăn mì tôm bằng tiền của thầy cô mấy năm nay rồi nên ta cố nốt ?.
Thông tin về các điểm trường đợt 7.

 

Tổng số trường: 3
Tổng số điểm trường: 5
Tổng số học sinh: 109
Tổng số học sinh mần non:
Tổng số học sinh tiểu học:
Tổng số điểm trường < 5 bé:
5<= Tổng số điểm trường<10 bé:
10 <= Tổng số điểm trường<=20 bé: 2
Tổng số điểm trường >20 bé: 3
Nậm Pồ:
Tổng 7 lần
Tổng số trường: 43
Tổng số điểm trường: 128
Tổng số học sinh: 2552
Tổng số học sinh mần non: 1235
Tổng số học sinh tiểu học: 1317
Tổng số điểm trường < 5 bé: 21
5<= Tổng số điểm trường<10 bé: 25
10 <= Tổng số điểm trường<=20 bé: 71
Tổng số điểm trường >20 bé: 30.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *