Khảo sát quyết định nuôi em Châu Phi

Dưới đây là 10 câu hỏi khảo sát quyết định nuôi em Châu Phi.

Tớ vừa có thông tin 50 em tại 1 ngôi làng của Kenya và rất khả năng sẽ nuôi cơm. Vì vậy đây là 10 câu hỏi khảo sát quyết định việc nuôi em ở Châu Phi.

Đọc thêm:
Với hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh nhé!
1/ Trẻ em có phải học sinh chính quy và học theo giáo trình của Bộ giáo dục không?
Are the children formal students and do they follow the curriculum of Ministry of Education?
2/ Hiện tại mức sống gia đình học sinh có đủ ăn, dư dả không? Nếu khống, hãy mô tả sơ qua tình hình?
Do the students’ families have decent living standard? If not, please briefly describe the situation.
3/ Hiện tại các em đi học có đều đặn không?
Do the children go to school regularly?
4/ Trẻ có học cả 2 buổi sáng tới chiều không?
Do the children study from the morning to the afternoon?
5/ Nếu được hỗ trợ bữa ăn, các em có đi học đều hơn không? Có cải thiện được điều gì không?
If meals are provided, would they help the children go to school more regularly? Can they improve anything?
6/ Hiện tại, mỗi bữa ăn có giá tiền như thế nào? Tiền cơm, tiền thức ăn vui lòng tính riêng?
Currently, how much is a meal? Please seperate the price of rice and of dishes.
7/ Trẻ được học những môn học nào? Do ai dạy?
What subjects are the children studying? Who teaches them?
8/ Trẻ có theo tôn giáo nào không?
Are they religious?
9/ Lịch học của trẻ theo năm học thế nào? Học bao nhiêu tháng?
What is the children’s yearly school schedule? How many months do they go to school?
10/ Trường học có sẵn sàng cung cấp thông tin của từng bé, chụp ảnh từng bé để cung cấp cho nhà tài trợ được không? Mỗi tháng sẵn sàng gửi báo cáo 1 lần bằng hình ảnh, video được không?
Is the school able to provide each student’s information and photo for the sponsor? Are monthly reports in form of photography and video guaranteed?

Chi tiết chương trình: https://kenya.nuoiem.com

Anh chị nhận nuôi bằng cách inbox vào NUÔI EM KENYA với cú pháp: Nhận mã nuôi em

Cấp mã tự động bằng Chatbox chỉ 2 phút là xong.

Cảm ơn cả nhà!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *