DỰ ÁN NUÔI EM NÂNG TỔNG SỐ HỌC SINH NUÔI CƠM TRƯA TẠI ĐIỆN BIÊN LÊN 11,722

Đã chốt 3000 mã NE tại huyện thứ 4 tại Điện Biên sẽ XÓA ĐÓI BỎ HỌC năm 2020: Huyện Mường Chà – Tỉnh Điện Biên, nâng tổng số bé cả nước: 15,000
Huyện thứ 4 được XÓA SỔ GIẶC ĐÓI của dự án Nuôi Em sau huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Điện Biên Đông.
Chúng tôi tiếp tục đi tìm thêm huyện khác để nhận hỗ trợ tại Điện Biên!
Số NE tạm tính: 8722 + 3000 = 11,722 chỉ tính tại Điện Biên, hơn 3000 tại 6 tỉnh khác.
Dự kiến mở mùa 7: 4/6/2020
Số lượng dự kiến +5000 học sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *