Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 3 năm học 2022-2023 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 03 NĂM HỌC 2022 – 2023

Chuyển khoản 4,123,181,600đ (Bốn tỷ một trăm hai ba triệu một trăm tám mốt nghìn sáu trăm đồng) – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 3 năm học 2022-2023 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 03 NĂM HỌC 2022 – 2023.

1. Trường Cư MLan, Tây Nguyênn: 98,855,000đ
2. Huyện Mường Chà, Điện Biên: 1,403,732,500đ
3. Huyện Điện Biên, Điện Biên: 178,887,600đ
4. Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng: 283,986,000đ
5. Huyện Mường Khương, Lào Caii: 404,523,500đ
6. Huyện Dăk To Kan, Tây Nguyênn: 69,858,000đ
7. Huyện Đăk Đoa, Tây Nguyên: 293,216,000đ
8. Huyện Kon Plong, Tây Nguyên: 414,392,000đ
9. Huyện Kon Rẫy, Tây Nguyên: 286,296,000
10. Huyện KBang, Tây Nguyên: 361,284,000đ
11. Huyện Sìn Hồ, Lai Châu: 169,575,000đ
12. Trường Kim Đồng, Tây Nguyên: 158,576,000đ
Tổng số tiền đã gửi của Nuôi Em: 12,585,713,200đ

 

Báo cáo tài chính số 01: http://bit.ly/3WdUdaH

Báo cáo tài chính số 02: http://bit.ly/3WQpDEN

Tổng hợp báo cáo tài chính 2022 – 2023: http://bit.ly/3j31v2t

Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI

Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *