Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 1 năm học 2022-2023 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 01 NĂM HỌC 2022 – 2023

Chuyển khoản 3,163,209,600đ (Ba tỷ một trăm sáu ba triệu hai tram linh chín nghìn sáu trăm đồng) – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 1 năm học 2022-2023 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 01 NĂM HỌC 2022 – 2023.
1. Huyện Điện Biên, Điện Biên: 165,165,200đ
2. Huyện Mường Ảng, Điện Biên: 441,517,000đ
3. Huyện Mường Chà, Điện Biên: 1,249,758,400đ
4. Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng: 32,733,500đ
5. Huyện Mường Tè, Điện Biên: 143,497,000đ
6. Huyện Kon Rẫy, Tây Nguyên: 234,312,000đ
7. Huyện KBang, Tây Nguyên: 323,680,000đ
8. Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng: 239,309,000đ
9. Huyện Thạch An, Cao Bằng: 45,262,500đ
10. THCS Dak To Kan, Tây Nguyên: 30,000,000đ
11. Huyện Sìn Hồ, Lai Châu: 137,751,000đ
12. Huyện Tân Uyên, Lai Châu: 120,224,000đ
Tổng hợp báo cáo tài chính 2022 – 2023: http://bit.ly/3j31v2t
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI

Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *