Chuyển khoản 904,070,000đ – Dự án Nuôi Em thanh toán 22,988 áo ấm Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 06 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 904,070,000đ – Dự án Nuôi Em thanh toán 22,988 áo ấm Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 06 NĂM HỌC 2021 – 2022.
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv
Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my
Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd
Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK
Báo cáo tài chính số 06: https://bit.ly/3psILuo
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 7,344,547,100 VNĐ, trong đó
Xây trường 364,162,500 VNĐ,
Nuôi em 5,943,514,600 VNĐ
và các Dự án khác 1,036,870,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *