Chuyển khoản 4,255,502,800đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản tháng 9,10 tại Điện Biên đợt 2 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 05 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 4,255,502,800đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản tháng 9,10 tại Điện Biên đợt 2 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 05 NĂM HỌC 2021 – 2022.
Cụ thể,
1. Huyện Điện Biên Đông: 823,262,300đ
2. Huyện Mường Nhé: 877,166,000đ
3. Huyện Mường Chà: 1,224,178,500đ
4. Huyện Nậm Pồ: 1,330,896,000đ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv
Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my
Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd
Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 6,440,477,100 VNĐ, trong đó
Xây trường 364,162,500 VNĐ,
Nuôi em 5,943,514,600 VNĐ
và các Dự án khác 132,800,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *