Chuyển khoản 812,322,000đ – Dự án sức mạnh 2000 chuyển khoản xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 16 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 812,322,000đ – Dự án sức mạnh 2000 chuyển khoản xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 16 NĂM HỌC 2021 – 2022.
1. Mầm non Bản Lịch và mầm non Bản Sông A, tỉnh Điện Biên: 90,000,000đ
2. Điểm trường bản Cooc, tỉnh Quảng Bình: 41,700,000đ
3. Mầm non Tân Thượng Trạch, tỉnh Quảng Bình: 51,722,000
4. 4 điểm trường Mầm non Keo Lôm, Pô Cô Dao, Trung Thu, thôn Trại Trường, tỉnh Điện Biên: 164,000,000đ
5. Điểm THCS Huỳnh Thúc KhángKháng, tỉnh Đăk Lăk: 179,900,000đ
6. Điểm trường Pá Hịa, tỉnh Điện Biên: 70,000,000đ
7. Điểm trường Pha Bu, tỉnh Lai Châu: 110,000,000đ
8. Điểm trường Huổi Dên, tỉnh Điện Biên: 105,000,000đ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv
Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my
Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd
Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK
Báo cáo tài chính số 06: https://bit.ly/3psILuo
Báo cáo tài chính số 07: https://bit.ly/3n4Sllf
Báo cáo tài chính số 08: https://bit.ly/3Gg3Ein
Báo cáo tài chính số 09: https://bit.ly/3I2ONby
Báo cáo tài chính số 10: https://bit.ly/3oaTNTY
Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/3Je94vn
Báo cáo tài chính số 12: https://bit.ly/3LmT77I
Báo cáo tài chính số 13: https://bit.ly/3oLT9N2
Báo cáo tài chính số 14: https://bit.ly/3i4Xpn3
Báo cáo tài chính số 15: https://bit.ly/3LFSa9U
Báo cáo tài chính số 16: https://bit.ly/3L8pZ3T
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 19,731,104,734 VNĐ, trong đó
Xây trường 4,214,926,410 VNĐ,
Nuôi em 14,168,995,800 VNĐ
và các Dự án khác 1,347,182,524 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *