Chuyển khoản 434,582,000đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 6 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 15 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 434,582,000đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 6 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 15 NĂM HỌC 2021 – 2022.
1. Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Lo Ku: 58,497,000đ
2. khuyến học huyện Kon Plong: 287,430,000đ
3. Tiểu học và THCS Kon : Kon Hà Nừng 12,240,000đ
4. Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Đăk Smar: 16,065,000đ
5. THCS Ea Le, Dak Lak: 18,700,000đ
6. Tiểu học Sơn Lang: 41,650,000đ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv
Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my
Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd
Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK
Báo cáo tài chính số 06: https://bit.ly/3psILuo
Báo cáo tài chính số 07: https://bit.ly/3n4Sllf
Báo cáo tài chính số 08: https://bit.ly/3Gg3Ein
Báo cáo tài chính số 09: https://bit.ly/3I2ONby
Báo cáo tài chính số 10: https://bit.ly/3oaTNTY
Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/3Je94vn
Báo cáo tài chính số 12: https://bit.ly/3LmT77I
Báo cáo tài chính số 13: https://bit.ly/3oLT9N2
Báo cáo tài chính số 14: https://bit.ly/3i4Xpn3
Báo cáo tài chính số 15: https://bit.ly/3LFSa9U
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 18,918,782,734 VNĐ, trong đó
Xây trường 3,402,604,410 VNĐ,
Nuôi em 14,168,995,800 VNĐ
và các Dự án khác 1,347,182,524 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *