Chuyển khoản 639,000,000 đồng xây 7 điểm trường tại Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 10 NĂM HỌC 2020 – 2021.

1. Điểm trường Nậm Xả và Huổi Pinh, PTDTBT TH Mường Toong, huyện Mường Nhé
2. Mầm non Tả Ko Ky, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé
3. Mầm non San Sả Hồ, xã hừa Ngài, huyện Mường Chà
4. Mầm non Bản Yên, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé
5. Mầm non Háng Trở, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà
6. Tiểu học Huổi Pết 2, xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé

Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Chi tiết dự án: sucmanh200.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *