Chuyển khoản 311,695,000đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 5 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 14 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 311,695,000đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 5 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 14 NĂM HỌC 2021 – 2022.
1. Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Kon Pne: 102,663,000đ
2. Kon Rẫy: 131,104,000đ
3. PTDT BT TH Lê Văn Tám: 26,486,000đ
4. Tiểu học Sơn Lang: 29,750,000đ
5. THCS Ea Le, Dak Lak: 21,692,000đ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv
Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my
Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd
Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK
Báo cáo tài chính số 06: https://bit.ly/3psILuo
Báo cáo tài chính số 07: https://bit.ly/3n4Sllf
Báo cáo tài chính số 08: https://bit.ly/3Gg3Ein
Báo cáo tài chính số 09: https://bit.ly/3I2ONby
Báo cáo tài chính số 10: https://bit.ly/3oaTNTY
Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/3Je94vn
Báo cáo tài chính số 12: https://bit.ly/3LmT77I
Báo cáo tài chính số 13: https://bit.ly/3oLT9N2
Báo cáo tài chính số 14: https://bit.ly/3i4Xpn3
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 18,484,200,734 VNĐ, trong đó
Xây trường 3,402,604,410 VNĐ,
Nuôi em 13,734,413,800 VNĐ
và các Dự án khác 1,347,182,524 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *