Chuyển khoản 2,892,638,400đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 4 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 11 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 2,892,638,400đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 4 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 11 NĂM HỌC 2021 – 2022.
1. Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên: 949,790,000đ
2. Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên: 551,582,000đ
3. Tiểu học Thạch lâm, Cao Bằng: 52,360,000đ
4. Huyện Mường Ảng, Điện Biên: 536,574,400đ
5. Huyện Tủa Chùa, Điện Biên: 802,332,000đ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv
Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my
Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd
Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK
Báo cáo tài chính số 06: https://bit.ly/3psILuo
Báo cáo tài chính số 07: https://bit.ly/3n4Sllf
Báo cáo tài chính số 08: https://bit.ly/3Gg3Ein
Báo cáo tài chính số 09: https://bit.ly/3I2ONby
Báo cáo tài chính số 10: https://bit.ly/3oaTNTY
Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/3Je94vn
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 16,673,367,800VNĐ, trong đó
Xây trường 2,184,579,000 VNĐ,
Nuôi em 13,422,718,800 VNĐ
và các Dự án khác 1,066,070,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *