Chuyển khoản 24 bộ bếp gas công nghiệp cho điểm bản Nuôi Em – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 32 NĂM HỌC 2020 – 2021.

Chuyển khoản 37,440,000 VNĐ – Chuyển khoản 24 bộ bếp gas công nghiệp cho điểm bản Nuôi Em – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 32 NĂM HỌC 2020 – 2021.
Cụ thể,
1. Huyện Nậm Pồ: 11 bộ bếp gas (gồm 22 bếp gas công nghiệp + 22 bình gas)
2. Huyện Mường Nhé: 2 bộ bếp gas (gồm 4 bếp gas công nghiệp + 4 bình gas)
———————————————————————————————————
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 25,176,234,000VNĐ, trong đó
Sức mạnh 2000: 8,821,699,500 VNĐ,
Nuôi em: 15,368,907,500 VNĐ
và các Dự án khác 985,627,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).

Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz

Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw

Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS

Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT

Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R

Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j

Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU

Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR

Báo cáo tài chính số 13: http://bit.ly/3bhdl1D

Báo cáo tài chính số 14: http://bit.ly/30vzynN

Báo cáo tài chính số 15: http://bit.ly/3rPBWS2

Báo cáo tài chính số 16: http://bit.ly/3rVhVtF

Báo cáo tài chính số 17: http://bit.ly/38W2hXl

Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/3vYOEk7

Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/3s5hxHX

Báo cáo tài chính số 20: https://bit.ly/3gHEvTy

Báo cáo tài chính số 21: https://bit.ly/3aSx08L

Báo cáo tài chính số 22: https://bit.ly/3tjkXaZ

Báo cáo tài chính số 23: https://bit.ly/3hmu8VB

Báo cáo tài chính số 24: https://bit.ly/3y37Eil

Báo cáo tài chính số 25: https://bit.ly/3eOgrNo

Báo cáo tài chính số 26: https://bit.ly/3fEzquA

Báo cáo tài chính số 27: https://bit.ly/3wMLqjf

Báo cáo tài chính số 28: https://bit.ly/2Ss1bha

Báo cáo tài chính số 29: https://bit.ly/3hLdqOr

Báo cáo tài chính số 30: https://bit.ly/2UNpRBk

Báo cáo tài chính số 31: https://bit.ly/3ktAkg8
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *