Chuyển khoản 1,407,091,800đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản tháng 9,10 tại Điện Biên đợt 1 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 04 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 1,407,091,800đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản tháng 9,10 tại Điện Biên đợt 1 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 04 NĂM HỌC 2021 – 2022.
Cụ thể,
1. Huyện Điện Biên: 105,570,000đ
2. Huyện Mường Ảng: 342,213,400đ
3. Huyện Tủa Chùa: 561,432,800đ
4. Thành phố Điện Biên Phủ: 397,875,600đ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv
Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my
Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 2,184,974,300 VNĐ, trong đó
Xây trường 364,162,500 VNĐ,
Nuôi em 1,688,011,800 VNĐ
và các Dự án khác 132,800,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *