Chuyển khoản 1,218,025,410đ – Dự án sức mạnh 2000 xây trường, nhà hạnh phúc – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 13 NĂM HỌC 2021 – 2022.khoản 1,124,009,900đ

Chuyển khoản 1,218,025,410đ – Dự án sức mạnh 2000 xây trường, nhà hạnh phúc – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 13 NĂM HỌC 2021 – 2022.khoản 1,124,009,900đ
1. Tám điểm trường tháng 5/2021 ở Điện Biên: 903,015,510đ (phí chuyển khoản 15,510)
2. Thanh toán còn lại Tám điểm trường tháng 12/2020 ở Điện Biên: 10,009,900đ (phí chuyển khoản 9,900đ, đã ck 759 triệu trong báo cáo tài chính 2020 – 2021)
3. Điểm trường thôn Kang Kỷ, Yên Bái: 168,000,000đ
4. Tất toán nhà hạnh phúc em Thị Loai: 50,000,000đ
5. Tất toán cầu Phiaa Ro, Yên Bái: 54,000,000đ
6. Điểm trường Pá Hợp, Sơn La: 33,000,000đ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv
Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my
Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd
Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK
Báo cáo tài chính số 06: https://bit.ly/3psILuo
Báo cáo tài chính số 07: https://bit.ly/3n4Sllf
Báo cáo tài chính số 08: https://bit.ly/3Gg3Ein
Báo cáo tài chính số 09: https://bit.ly/3I2ONby
Báo cáo tài chính số 10: https://bit.ly/3oaTNTY
Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/3Je94vn
Báo cáo tài chính số 12: https://bit.ly/3LmT77I
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 18,172,505,734NĐ, trong đó
Xây trường 3,402,604,410 VNĐ,
Nuôi em 13,422,718,800 VNĐ
và các Dự án khác 1,347,182,524 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *