Báo cáo tài chính số 15 – Gửi tiền động thổ 40 triệu SM03: Nhà hạnh phúc cho 4 anh em Lý A Cở: mồ côi bố, mẹ thiểu năng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Báo cáo tài chính lần 1: [https://bit.ly/33kwNER] “(https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 2: [https://bit.ly/34fjWVJ] (https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 3: [https://bit.ly/2XIu7zi] (https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 4: [https://bit.ly/2OdB9sM] (https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 5: [https://bit.ly/2ZDklQ9] (https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 6: [https://bit.ly/36c7NS5] (https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 7: [http://bit.ly/32FNBHE] (https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 8: [http://bit.ly/3999bGV] (https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 9: [http://bit.ly/3ag8tYA] (https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 10: [http://bit.ly/39IxF9Y] (https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 11: [https://bit.ly/2Vpk1TB] (https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 12: [https://bit.ly/2XiKHYE] (https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 13: [https://bit.ly/2zHlxJj] (https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 14: [https://bit.ly/30NAzJg] (https://bit.ly/30NAzJg)

Link chi tiết: http://www.sucmanh2000.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *