Báo cáo tài chính số 14 – Gửi tiền động thổ 100 triệu SM02: Điểm trường Chà Nọi 2 – xã Quảng Lâm- huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên.

Báo cáo tài chính lần 1: https://bit.ly/33kwNER
Báo cáo tài chính lần 2: https://bit.ly/34fjWVJ
Báo cáo tài chính lần 3: https://bit.ly/2XIu7zi
Báo cáo tài chính lần 4: https://bit.ly/2OdB9sM
Báo cáo tài chính lần 5: https://bit.ly/2ZDklQ9
Báo cáo tài chính lần 6: https://bit.ly/36c7NS5
Báo cáo tài chính lần 7: http://bit.ly/32FNBHE
Báo cáo tài chính lần 8: http://bit.ly/3999bGV
Báo cáo tài chính lần 9: http://bit.ly/3ag8tYA
Báo cáo tài chính lần 10: http://bit.ly/39IxF9Y
Báo cáo tài chính lần 11: https://bit.ly/2Vpk1TB
Báo cáo tài chính lần 12: https://bit.ly/2XiKHYE
Báo cáo tài chính lần 13: [https://bit.ly/2zHlxJj] (https://bit.ly/2zHlxJj)

Link chi tiết: http://www.sucmanh2000.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *